Denne siden er viet til minnet om min tippoldefar Julius Emil Knudsen (1856-1945) og hans familie.

Mens vi gravet oss ned i familiehistorien fant søsteren Elke og jeg ikke bare nye slektninger, men også interessante dokumenter – moderne historie – som ikke bare er interessante for familien.

Hvem var Julius Emil Knudsen?

Hans selvbiografi – et øyenvitnemål fra slutten av 1800-tallet – å bli funnet i gruvemuseet

Et brev fra 1905- en beskrivelse av bryllupet til hans datter Gudrun (og reisen dit).

Marie’s barndomsminner Freiberg/Sachsen omtrent 1860

Tekstene er pyntet på med bilder fra familiearkivet og andre kilder. God fornøyelse!

Ny: Minner om Sulitjelma.

Knut-Olaf Kitzig

Julius Emil Knudsen (1856-1945) 

Maria Magarethe Knudsen (geb. Rode) (1856-1936)